7 senior qa qc jobs in Vietnam for you

Senior Tester (QA QC, C#)

Ho Chi Minh

Senior QA/QC Engineer

Ho Chi Minh

Senior Tester (QA QC)

Ha Noi

Senior Automation Tester (Java/ QA QC)

Ha Noi
Get new Senior QA QC jobs by email

Junior/Mid-Senior Tester (QA QC, .Net)

Ho Chi Minh
  • Up 3 month bonus(minimum 13th)
  • Premium healthcare
  • Free ESL classes(in-house)

Senior Tester (QA QC)

Ho Chi Minh

Senior QA QC Engineer (Tester/ SQL)

Ho Chi Minh
  • Opportunity to work oversea
  • 14~24+days for annual leave
  • Attractive salary & benefits

People also searched

QA QC Manager QA QC

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản