12 scala jobs in Vietnam

10 Junior Software Devs (Java/PHP/Scala)

Ha Noi
  • Flexible Time
  • MacBook pro
  • Premium Health Insurance

Sr Data Scientist (Java, Python, Scala)

Ho Chi Minh
  • Bonus up to 25% annual salary
  • Work on highly scalable system
  • Chance to learn new technology

IT - Big Data Engineer

Ho Chi Minh
  • Không gian làm việc hiện đại
  • Lương thưởng cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất