14 scala jobs in Vietnam

02 Data Engineer (Java, Scala, SQL)

Ha Noi
  • Chuyên gia đầu ngành
  • Cơ hội phát triển nhanh
  • Môi trường năng động sáng tạo

06 Senior Devs (Java, JavaScript, Scala)

Ha Noi
  • Flexible Time
  • MacBook pro
  • Premium Health Insurance

Data Engineer (Java/Scala, Python)

Ho Chi Minh
  • Attractive Benefit
  • 13th month bonus
  • Company Trip for Employee