39 qa qc jobs in Ha Noi for you

Manual Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester (QA QC, SQL)

Ha Noi

CV Đảm bảo chất lượng công nghệ (QA QC)

Ha Noi

Business Analyst (Tester, QA/QC)

Ha Noi

QA/QC Manual Engineer (Tester)

Ha Noi
  • 13 month salary + Health care
  • Advancement opportunities
  • Fun + collaborative enviroment

Business Analyst (QA/QC, Agile)

Ha Noi

03 Tester (QA QC)

Ha Noi

Tester QA QC (US, UK) - Up to $1000

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi

02 Manual Tester (QA QC) - Up to 18M

Ha Noi

Tester (QA QC)

Ha Noi
Da Nang

Automation Tester (QA/QC, .NET)

Ha Noi
  • Flexible time, No OT
  • NET pay
  • AON Premium Healthcare

Automation Tester (QA QC, English)

Ha Noi

3 Tester (QA/ QC)

Ha Noi

Tester (QC/QA) - Middle/Senior

Ha Noi

05 Tester (QA/QC, SQL) for Bank Upto$900

Ha Noi
  • Mức lương hấp dẫn
  • Làm việc với các ngân hàng lớn
  • Công việc ổn định và lâu dài

Sr Automation Tester (QA QC) up to 2200$

Ha Noi
Ho Chi Minh

Test Leader (Up to $1,300)

Ha Noi

Automation Tester- Up to 2000$

Ha Noi

Sub- Project Manager (Japanese) $2000

Ha Noi

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất