227 qa qc jobs in Vietnam

Senior Tester (QA/QC, AWS)

Ha Noi
 • Siêu dự án hàng chục triệu đô
 • Gói thu nhập lên đến 18 tháng
 • Làm việc với C.Gia BCG, AWS…

Website QA Engineer (Tester/QA QC)

Ho Chi Minh
 • Premium health care check
 • Flexible working time
 • WFH allowance during covid-19

QC Engineers (Tester, QA QC)

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Project + Loyalty bonus
 • English tuition fee support

Tester (QA/QC)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • 15 days leave/year
 • Monthly profit sharing program

QC Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Flexible & open environment
 • Attractive salary and benefits
 • We will CARE and FAIR to you

Quality Assurance (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Thu nhập 1000$ ~ 1600$
 • Sản phẩm 1 triệu paid users
 • Tự quyết giải pháp công nghệ

QC Engineer (QA QC, Tester)

Ho Chi Minh
 • Lean and world-class team
 • Self-develop career path
 • Competitive salary, ESOP