45 project manager jobs in Ho Chi Minh

Software Project Manager

Ho Chi Minh
  • Opportunities to travel abroad
  • International trainings
  • Attractive Salary

IT - Project Manager

Ho Chi Minh
  • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
  • Lương cực kỳ cạnh tranh
  • Áp dụng công nghệ mới nhất