40 project manager jobs in Ho Chi Minh for you

IT Project Manager

Ho Chi Minh
 • Phúc lợi siêu hấp dẫn tại ACB
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Áp dụng công nghệ mới nhất

Project Manager

Ho Chi Minh
 • 1 month salary bonus/probation
 • Performance bonus & Tet Bonus
 • Great & int'l work environment

Software Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Additional Heath Insurance
 • English tuition fee support

PROJECT MANAGER (Up to $3000)

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Thưởng KPI > 4 tháng lương.
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước.
 • Tài trợ chi phí học tập.

PROJECT MANAGER (Mobile and Web app)

Ho Chi Minh

Java Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (English), from $1,500

Ho Chi Minh

Project Manager (Games)

Ho Chi Minh

Project Manager (Scrum Master)

Ho Chi Minh
Get new Project Manager jobs by email

Software Development / Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh
Ha Noi

Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager

Ho Chi Minh

Technical Project Manager

Ho Chi Minh

Project Manager (Agile, English)

Ho Chi Minh

Technical Project Manager

Ha Noi
Ho Chi Minh

Software Project Manager (CRM)

Ho Chi Minh

Project Manager / Business Analyst

Ho Chi Minh

Web Project Manager

Ho Chi Minh

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam