8 postgresql jobs in Vietnam for you

Database Admin (SQL, PostgreSQL)

Ho Chi Minh

NodeJS Dev (MySQL, PostgreSql )

Ha Noi

Python Developer (Odoo, ERP, PostgreSql)

Ho Chi Minh

Backend Dev (NodeJS,JavaScript) ~3500$

Ho Chi Minh
  • Super attractive salary
  • Friendly working environment
  • Meaningful products
Get new PostgreSql jobs by email

MERN Stack devs (NodeJS, ReactJS)

Ha Noi

Odoo ERP Developer (Python, Postgres)

Ho Chi Minh

Python Developer (Odoo)

Ho Chi Minh
  • Lương thưởng hấp dẫn
  • Tiếp cận nhiều dự án lớn
  • Học hỏi công nghệ mới hiện đại

2 Senior Java (Fullstack) - Up to $1500

Ha Noi
  • Các chế độ phúc lợi hấp dẫn
  • Cơ hội thăng tiến cao
  • Môi trường thân thiện

Company Spotlight

mgm technology partners Vietnam Headline Photo
mgm technology partners Vietnam Da Nang

mgm - Software Engineers to the bones. We code for Fortune 100 customers and have fun while doing so