75 php jobs in Ha Noi

2 PHP Dev (Laravel, MySQL, JavaScript)

Ha Noi
  • Du lịch công ty 3 lần/ năm
  • Thưởng cuối năm 16 tháng lương
  • Cơ hội đào tạo vầ phát triển

4 PHP Developers

Ha Noi
  • Minimum 19 annual leave days
  • Regular technical sharing
  • Great Trade Union benefits

03 PHP Developer (Laravel, OOP, VueJS)

Ha Noi
  • Flexible sáng 1h, nghỉ T7&CN
  • 15 ngày phép, tất toán phép
  • Đánh giá tăng lương 2 lần/năm