160 nodejs jobs in Vietnam

Backend Developer (NodeJS/PHP/Laravel)

Ha Noi
 • Mức lương cao từ 800 - 1500$
 • Nhiều cơ hội thăng tiến cao
 • Môi trường làm việc vui vẻ

Full-Stack Developer (NodeJS/Python)

Da Nang
 • Competitive salary & benefits
 • 13th month salary
 • Performance Bonus

【HIGH SALARY】Web Dev (ReactJS, NodeJS)

Ho Chi Minh
 • 13th Bonus
 • Party monthly
 • Company Trip & Health Check

Fullstack Dev (JavaScript/NodeJS/Python)

Ho Chi Minh
 • Salary up to $3,000
 • Bonus on 13th salary
 • Flexible hours + work remote

Senior NodeJS Dev growth to Tech Lead

Ho Chi Minh
 • Challenge problem, newest Tech
 • Work with Silicon Valley team
 • Multiple project bonus +remote

Fullstack Developer (JavaScript, NodeJS)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Làm sản phẩm của chính mình
 • Gift allowance hấp dẫn
 • Môi trường trẻ & chuyên nghiệp

Senior NodeJS Dev (JavaScript, MySQL)

Ha Noi
 • Attractive salary Up to $2,200
 • Excellent bonuses&compensation
 • Crypto and Forex projects

Chuyên viên Lập trình (Java/NodeJS/PHP)

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Cơ hội học tập, phát triển
 • Chế độ phúc lợi tốt

Frontend Dev (Javascript/NodeJS/ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 25% annual salary
 • Work on highly scalable system
 • Chance to learn new technology