18 manager jobs in Ha Noi for you

Software Project Manager(.Net,PHP,Java)

Ha Noi

Product Manager

Ha Noi

IT Manager (Salary up to $3000)

Ha Noi

Project Manager (1000$- 1300$)

Ha Noi

Project Manager (JavaScript/HTML5/CSS)

Ha Noi

Bridge Engineer (BrSE/Project Manager)

Ha Noi
  • Mức lương cạnh tranh
  • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
  • Môi trường làm việc thân thiện

Senior Web (Project Manager/Team Leader)

Ha Noi

Scrum Master (Agile / Project Manager)

Ha Noi

.NET Tech Manager (Up to $2000)

Ha Noi

Product Owner / Product Manager

Ha Noi
Ho Chi Minh

[HN] 02 Project Manager

Ha Noi

QA Automation Manager

Ha Noi

Kỹ sư cầu nối BrSE (Senior, Expert)

Ha Noi

2 Chuyên viên Vận hành phần mềm

Ha Noi
  • Kinh nghiệm
  • Các nấc thang danh vọng
  • Chuyên gia và cơ hội tỏa sáng

Bridge Engineer (BrSE/PM) - Up to $2500

Ha Noi

IT Business Analyst (Junior and Senior)

Ha Noi
Ha Noi

CRM/LOS Project Director

Ha Noi

Head of IT Project Delivery

Ha Noi

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.