26 manager jobs in Ha Noi

ERP Manager (SAP B1)

Ha Noi
 • Attractive salary
 • Provide laptop, screen
 • Good working environment

Tech Lead/Manager (.Net, C#) Up to $2500

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động

Scrum Master / Project Manager Upto 45M

Ha Noi
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Cơ hội phát triển nhanh
 • Môi trường năng động sáng tạo

Head of Platform Department

Ha Noi
 • Attractive salary
 • Provide laptop, screen
 • Good working environment

Business Analyst

Ha Noi
 • Building your in-house product
 • Attractive salary and benefits
 • Dynamic working environment