17 linux jobs in Ha Noi for you

Jr System Administrator (Linux/SQL)

Ha Noi
  • Chế độ lương thưởng cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, thăng tiến
  • Môi trường chuyên nghiệp

Vận hành ứng dụng (Linux, Oracle, SQL)

Ha Noi

System Administrator (Linux, SQL)

Ha Noi

CVCC/CV Vận hành Máy chủ (Linux)

Ha Noi

Application IT Support (Linux, Database)

Ha Noi
Ho Chi Minh

2 Quản trị hệ thống (System Admin/Linux)

Ha Noi

Embedded Software Engineer (C++ Linux)

Ha Noi

Python Dev (Agile, Linux, Database)

Ha Noi

DevOps Engineer (Linux, AWS)

Ha Noi
Get new Linux jobs by email

Vận hành Hệ thống Thẻ (Linux SQL Oracle)

Ha Noi

Senior System Administrator (Linux, SQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Kỹ sư Quản trị mạng (Linux System Admin)

Ha Noi

Kỹ sư phát triển phần mềm (C/C++)

Ha Noi

CVCC Quản trị Cơ sở dữ liệu ( Database)

Ha Noi

Ruby on Rails Developer (1000$-1500$)

Ha Noi

AI/Machine Learning (Python/Java) ~2000$

Ha Noi

Senior C/C++/Embedded Engineer ~$1700

Ha Noi

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam