34 linux jobs in Ha Noi for you

05 System Engineer (Unix, Linux)

Ha Noi
  • LƯƠNG HẤP DẪN (15-17 THÁNG)
  • Ăn trưa,Tea Break sang chảnh
  • Team Building mệt nghỉ

Embedded Engineer (C/C++, Linux)

Ha Noi

Linux Admin ( System Admin, MySQL)

Ha Noi

System Engineer (Linux , MySQL)

Ha Noi
  • Lương hấp dẫn lên tới $1300
  • Nhiều cơ hội thăng tiến
  • Môi trường làm việc thân thiện

10 C/C++ Developers (Linux)

Ha Noi

10 System Engineers (Networking, Linux)

Ha Noi

5 PHP Developer (Yii2, Linux) ~3000$

Ha Noi

10 PHP Developers (Laravel, Linux)

Ha Noi

05 DevOps Team Leader (Linux) Above 25M

Ha Noi

Java Developer (Linux, HTML5)

Ha Noi
Get new Linux jobs by email

Senior IT Server (UNIX, x86, Linux)

Ha Noi

Database Administrator (Linux) Above 20M

Ha Noi

CVVH hệ thống máy chủ & lưu chữ (Linux)

Ha Noi

Giải pháp & tích hợp (Database, Linux)

Ha Noi

System Admin (Oracle, Linux)

Ha Noi

System Admin (Data,Linux ) - Up to $1000

Ha Noi

System Admin (Linux) / IT Support

Ha Noi

Kỹ Sư Phát Triển Hệ Thống (C, C++)

Ha Noi
  • LƯƠNG HẤP DẪN (15-17 THÁNG)
  • Môi trường chuyên nghiệp
  • Đào tạo, thăng tiến

C/C++ Developer (All levels)

Ha Noi

IT Support (VoIP, Linux, MySQL)

Ho Chi Minh
Ha Noi

Company Spotlight

Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Headline Photo
Sun* Inc. (new brand of Framgia Inc.) Ha Noi

Digital Creative Studio With Top 1% Talent In Asia