174 jquery jobs in Vietnam for you

PHP Developer (JQuery, Angular)

Ho Chi Minh

Front-end Dev (JavaScript, CSS, JQuery)

Ha Noi

Gấp _2 JAVA Web Developer (JQuery, SQL)

Ho Chi Minh

Full Stack Web Developer (Wordpress)

Ho Chi Minh
 • 13th and 14th month bonus
 • 30 paid leave days
 • Private insurance for family

Java Dev (OOP/MVC) ~ $1300

Ha Noi
 • Đóng bảo hiểm full lương
 • Tăng lương 2 lần/1 năm
 • Cơ hội du lịch Tokyo Nhật Bản

Full-stack .NET Developer (ASP.NET, JS)

Ho Chi Minh

Ruby on Rails Developer

Ho Chi Minh

Software Engineer (Java, .NET, C#) - Huế

Others
Da Nang

.NET Software Engineer - Up to $1500

Ha Noi

Java Developer (Spring, SQL)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Chance to working in Japan

Software Developer (.NET. ASP.NET, SQL)

Ho Chi Minh

Full Stack Developer (NodeJS, ReactJS)

Ho Chi Minh

Frontend Developer (JavaScript,HTML,CSS)

Da Nang

PHP Developer (Wordpress/Laravel)

Da Nang

05 PHP Web Developers Up to $2000

Ha Noi

Backend Dev - Lập trình server - Nodejs

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Được làm việc với đối tác lớn
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi

Junior PHP Dev (JavaScript, HTML5, OOP)

Ha Noi

05 .NET Developer (C#, ASP.NET) ~ $1,500

Ha Noi

10 Solution Architects

Ho Chi Minh

Company Spotlight

POPS WorldWide Headline Photo
POPS WorldWide Ho Chi Minh

POPS Worldwide is a leading digital entertainment company & based in VN