438 javascript jobs in Vietnam

Java Developer (Spring, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Bonus up to 15th month salary.
 • Premium insurance
 • Foreign language allowance

Senior Frontend ReactJS Dev (JavaScript)

Ha Noi
 • Thời gian làm việc thoải mái
 • Nhiều cơ hội phát triển
 • Xét tăng lương 6 tháng / lần

Frontend Dev (JavaScript, HTML5, CSS)

Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

FullStack Dev (JavaScript /Java) ~3000$

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Upto $3,000