12 japanese jobs in Ho Chi Minh for you

BSE (Japanese N2) - Up to $3000

Ho Chi Minh
 • Performance review 2 times
 • Premium Insurance package
 • Baby care program

Bridge Engineer (Mobile, C#, Japanese)

Ho Chi Minh

IT Bridge Engineer (BrSE/PM/Japanese)

Ho Chi Minh

IT Comtor (BrSE / Japanese N2)

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (SAAS, BrSE, Japanese)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

IT Tester (QA QC, Japanese)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện
Get new Japanese jobs by email

Project Manager (Japanese N2)

Ho Chi Minh
 • Salary review twice a year
 • 24/7 healthcare
 • Upto $3000

Bridge Engineer (C#, SQL, Japanese N3)

Ho Chi Minh
Others
 • Lương gross 1,600 – 2,800 USD
 • Mức lương thử việc: 100%
 • Cơ hội trở thành Quản lý dự án

Bridge Software Engineer (PHP, Java)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Onsite JP from March(3/2020)

Bridge Software Engineer (N3+)

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer (BrSE/ N3)

Ho Chi Minh
Others

Junior Bridge Software Engineer - BSE

Ho Chi Minh