19 japanese jobs in Vietnam for you

Project Manager (Japanese)- Up to $2500

Ha Noi

Bridge System Engineer (Japanese N3)

Ho Chi Minh
 • Lương gross 1,600 – 2,800 USD
 • Mức lương thử việc: 100%
 • Cơ hội đào tạo tại Nhật Bản

Senior QA up to $1500 (QA QC, Japanese)

Ha Noi

IT Bridge Engineer (BrSE/PM/Japanese)

Ho Chi Minh

Project Manager (Japanese) - Up to $2500

Ho Chi Minh
 • Monthly bonus according to pro
 • 17 annual leave days
 • Health insurance scheme

Bridge Engineer (BrSE, Japanese)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Project Manager (Japanese) Up to $2000

Ha Noi

Project Manager (English/Japanese)~$2500

Ho Chi Minh

Bridge Engineer (Mobile Programming, C#)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Bridge System Engineer (Up to $2500)

Ho Chi Minh
 • Lớp tiếng Nhật miễn phí
 • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
 • Có góc nhỏ cafe văn phòng

Bridge Software Engineer (PHP, Java)

Ho Chi Minh
 • Japanese Product Startup
 • Chance to become Leader
 • Onsite JP from March(3/2020)

Bridge Software Engineer (N3+)

Ho Chi Minh
 • Onsite in Japan
 • Japanese incentive
 • English incentive

5 Bridge Engineers (Up to $2000)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Java Developer Up to 1500$

Ha Noi
 • Cơ hội đi Nhật dài hạn
 • Thưởng năm 2 lần
 • Bảo hiểm Full lương

Java Dev

Ha Noi
 • Cơ hội đi Nhật dài hạn
 • Thưởng năm 2 lần
 • Bảo hiểm Full lương

Bridge Software Engineer- up to $2500

Ha Noi

20 IT Dev/ BSE in Japan (From $2,100)

Ha Noi
 • Thưởng vào công ty: 30 man yên
 • Vé máy bay về VN công ty trả
 • Hỗ trợ 100% nhà ở

IT Tester (QA QC)

Ho Chi Minh
 • Cơ hội đi đào tạo ở nước ngoài
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Môi trường hiện đại/thân thiện

Bridge System Engineer (PHP) ~1600$

Ho Chi Minh
 • 13th bonus
 • Team building party
 • Company tour, health check

Company Spotlight

KMS Technology Headline Photo
KMS Technology Ho Chi Minh

Agile, Innovative & Excellent Global Technology Company with deep roots in Vietnam