14 japanese jobs in Vietnam for you

Bridge Software Engineer (Japanese,Java)

Ho Chi Minh
Others

Bridge Software Engineer (Japanese N1)

Ho Chi Minh
  • Performance review 2 times
  • Premium Insurance package
  • Baby care program

02 Bridge Engineers (Japanese, PHP)

Ho Chi Minh

BrSE/ Sub-BrSE (upto $3000)

Ho Chi Minh

Bridge Software Engineer (HCM-ĐN)

Ho Chi Minh
Da Nang
  • Additional Int'l Insurance
  • Significant Project Bonus
  • End year bonus+13 month salary

.NET Team Leader (VB.NET, SQL)

Ho Chi Minh

.NET Developer (VB.NET, SQL)

Ho Chi Minh
Get new Japanese jobs by email

Mobility Developer (Python, C)

Ho Chi Minh

Web/ Application Bridge Engineer (BrSE)

Ho Chi Minh

Tester (N3) - Up to $1500

Da Nang

SAP ABAP Software Engineer

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh

Bridge Engineer

Ha Noi

20 IT Dev/ BSE in Japan (From $2,100)

Ha Noi
  • Thưởng vào công ty: 30 man yên
  • Vé máy bay về VN công ty trả
  • Hỗ trợ 100% nhà ở

Test Leader

Ha Noi

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản