2 japanese jobs in Da Nang for you

Bridge Software Engineer (HCM-ĐN)

Ho Chi Minh
Da Nang
  • Additional Int'l Insurance
  • Significant Project Bonus
  • End year bonus+13 month salary
Get new Japanese jobs by email

Tester (N3) - Up to $1500

Da Nang

Company Spotlight

Ominext Headline Photo
Ominext Ha Noi

Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp giải pháp và tích hợp hệ thống thông tin y tế cho Nhật Bản