135 fresher accepted jobs in Vietnam

 • Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
 • Thưởng BSC, thưởng doanh số quý/năm
 • Chế độ đãi ngộ đặc biệt
Ho Chi Minh
 • Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện
 • Thưởng BSC, thưởng doanh số quý/năm
 • Chế độ đãi ngộ đặc biệt
Ho Chi Minh
13d
 • Competitive salary with 13th month salary & Bonus
 • A chance to work with great boss & team members
 • Plenty of activities by weekly, monthly, quarterly
Ha Noi
 • Competitive salary with 13th month salary & Bonus
 • A chance to work with great boss & team members
 • Plenty of activities by weekly, monthly, quarterly
Hot
Ha Noi
1d
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Ha Noi
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Hot
Ha Noi
1d