290 fresher accepted jobs in Vietnam

 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Sweden
Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Sweden
Hot
Ho Chi Minh
2d
 • Lộ trình phát triển nhanh trong 2-6 tháng
 • Được hưởng mức thu nhập vô cùng cạnh tranh
 • Cơ hội làm việc cùng các nhân tài từ Google
Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Lộ trình phát triển nhanh trong 2-6 tháng
 • Được hưởng mức thu nhập vô cùng cạnh tranh
 • Cơ hội làm việc cùng các nhân tài từ Google
Ha Noi
Ho Chi Minh
5d
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Lunch allowance
 • Up to 17th-month salary
Ho Chi Minh
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Lunch allowance
 • Up to 17th-month salary
Hot
Ho Chi Minh
4d
 • Cùng nhau thử thách với các kĩ thuật mới
 • Môi trường thân thiện, chế độ nghỉ phép hấp dẫn
 • Chính sách thưởng giữa năm và cuối năm
Ho Chi Minh
 • Cùng nhau thử thách với các kĩ thuật mới
 • Môi trường thân thiện, chế độ nghỉ phép hấp dẫn
 • Chính sách thưởng giữa năm và cuối năm
Hot
Ho Chi Minh
5d
 • Competitive salary, with no experience required
 • Work in Phnom Penh, Cambodia. No OT required.
 • Bonus: 5-8 month salary per year
Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Competitive salary, with no experience required
 • Work in Phnom Penh, Cambodia. No OT required.
 • Bonus: 5-8 month salary per year
Ho Chi Minh
Ha Noi
6d
 • 100% salary during probation, 13th salary
 • Premium insurance (includes probation time)
 • Technical, Soft skill, English Training courses
Ho Chi Minh
 • 100% salary during probation, 13th salary
 • Premium insurance (includes probation time)
 • Technical, Soft skill, English Training courses
Ho Chi Minh
18d
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus
Hot
Ha Noi
2d