217 fresher accepted jobs in Vietnam

Fresher/Junior Back-end Dev (Java, .NET)

Ho Chi Minh
Ha Noi
  • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
  • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
  • Dự án Fintech mới & thách thức

Fresher Manual QA/QC Engineer (Tester)

Ho Chi Minh
  • Very competitive salary
  • 13th salary & mid-year bonus.
  • Project-based bonus.