58 database jobs in Vietnam

Data Engineer (Golang, Java, Python)

Ha Noi Ho Chi Minh
 • Chuyên gia đầu ngành
 • Môi trường làm việc năng động
 • Cơ hội phát triển tốt

03 Tester

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Bữa trưa tại văn phòng
 • Bảo hiểm & trợ cấp đi lại

Tester /QA (Đi làm trước/sau tết)

Ha Noi
 • professional/high skill staff
 • challenging & interest. proj.
 • easy going and friendly env.

Sr. Data Engineer (Python) Sign-on bonus

Ho Chi Minh
 • Attractive annual performance
 • Monthly activities, team build
 • Flexible working time and more