49 css jobs in Ho Chi Minh

Magento Frontend Dev (HTML/CSS/JS)

Ho Chi Minh
 • Competitive pay and benefits
 • 12 days annual leave
 • Stable and fastgrowing company

Senior Frontend Dev (ReactJS/HTML5/CSS)

Ho Chi Minh
 • Global exposure to grow
 • Excellent salary & environment
 • High-end equipments provided

Web Frontend Dev (JavaScript/HTML5/ CSS)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • 12 annual leave + 4 sick leave
 • Appraisal and salary review

Fullstack Developer (JavaSript/HTML/CSS)

Ho Chi Minh
 • Competitive Remuneration
 • Annual Bonus and 13th Salary
 • 18 Annual Leave

Front-End Dev (JavaScript, HTML, CSS)

Ho Chi Minh
 • Macbook Pro 13' cho vị trí Dev
 • Môi trường trẻ, năng động
 • Cơ chế lương thưởng hấp dẫn

Front-end Devs (HTML5/CSS/JS/WordPress)

Ho Chi Minh
 • Thử việc FULL lương
 • Tăng lương 2 lần/năm
 • Môi trường chuyên nghiệp