66 c# jobs in Ha Noi for you

Web Developer (ASP.NET, C#, MVC)

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#) ~ $1500

Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET/C#) Up $1700

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

[Up to 1500$] Mobile Games Unity (C#)

Ha Noi
 • Mức lương cạnh tranh
 • Cơ hội tiếp cận công nghệ mới
 • Môi trường làm việc thân thiện

08 .NET Devs (ASP.NET/C#)

Ha Noi
 • Thu nhập hấp dẫn
 • Làm việc với Tech masters
 • Đồng đội nhiệt tình, vui vẻ

5 .NET Developer (C#, ASP.NET, MVC, SQL)

Ha Noi
 • Công việc ổn định
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Chế độ khen thưởng hấp dẫn

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to 1500$

Ha Noi

.NET Developer(ASP.NET, C#)- Up to 1000$

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

02 Developer (.Net, C#, HTML5)

Ha Noi

BrSE (C#/C++)- tiếng Nhật N3

Ha Noi

C++/ C# Developer

Ha Noi

Software Developer (C#, C++, .NET)

Ha Noi

Software Project Engineer (C#, Python)

Ha Noi

Unity Developer (Game, C#) Up To $1200

Ha Noi

03 Developers ( C#, .NET, My SQL )

Ha Noi

Software Developer (JavaScript/C#/.NET)

Ha Noi

Unity Games Dev (C#, JAVA)

Ha Noi

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.