44 c# jobs in Ha Noi for you

6 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1300

Ha Noi

10 Backend Dev (.Net / C# / ASP.NET)

Ha Noi

.NET Developer - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

3 Developer Python/C# Upto $2,000

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) ~up to $2K

Ha Noi
 • Attractive salary and benefits
 • Technical training sessions
 • Great career path

05 Junior Software Devs (C#/Java/PHP)

Ha Noi

05 .NET Developer (C#) ~$1,500

Ha Noi
 • Salary upto $1500
 • Phúc lợi tốt, có flexible time
 • Làm tại Hà Nội

2 .NET Web & Back-end Devs (ASP.NET C#)

Ha Noi

10 .NET Developer( C#, MVC) 550$- $2000

Ha Noi

2 Junior .NET Developers (ASP.NET, C#)

Ha Noi

Web Developer (Java/JavaScript/C#)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

C# Developer (JavaScript, HTML)

Ha Noi

Backend Engineer (C#, .NET, No SQL)

Ha Noi

Kỹ sư Phần mềm (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi

05 .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Junior C/C++/C# Developers (Up to 1700$)

Ha Noi

Game Mobile Developer (C#, Unity)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo

C++/C# Developer

Ha Noi
 • Team building sôi nổi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Company Spotlight

NashTech Headline Photo
NashTech Ho Chi Minh

Global software, offshore development and IT company.