37 c# jobs in Ha Noi for you

20 .NET Devs (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Senior .NET Software Engineer (C#, MVC)

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 Software Developers (C/C++, C#)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET) Up to $1200

Ha Noi

Lập trình viên C#/ C++/ SQL

Ha Noi

Developer Java/C#/C++ (Sign-on bonus)

Ha Noi
  • Thưởng 1 tháng lương
  • Onsite Nhật dài hạn, ngắn hạn
  • Đào tạo tiếng Nhật miễn phí

04 .NET DEV (C#,ASP.Net MVC,SQL)

Ha Noi

Sr .NET Dev (ASP.NET, C#) - Upto $2000

Ha Noi

.NET Developer (C#, WinForm) Up To $1200

Ha Noi

Lập trình viên (C#, Full stack) ~ 1500$

Ha Noi
Get new c# jobs by email

Back End Developer (.NET, C#, PHP)

Ha Noi

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ha Noi

02 AI Engineer - C/C++/C#/Python

Ha Noi

Lead Developer (C#/.NET/Angular) ~ $2500

Ha Noi

Backend Technical Lead (C#/.NET) ~ $2500

Ha Noi

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

Junior Software Dev (Java/PHP/C#/etc.)

Ha Noi

Senior Game Server Engineer (C#, AWS)

Ha Noi

Software Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ha Noi

C# Software Engineer (JD69)

Ha Noi
  • Training/Working in Japan
  • Receive more than 15m salary
  • Many group activities

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất