161 c# jobs in Vietnam

.Net Backend Dev (C#,MySQL)- Upto 1800$

Ha Noi
 • Dự án Fintech lớn & thách thức
 • Chính sách đãi ngộ cực hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến & phát triển

Full Stack Developer (.NET, C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

20 Dev (Java/ C#) Sign-On Bonus

Ha Noi
 • Môi trường chuyên nghiệp
 • Phúc lợi tốt
 • Cơ hội Onsite Nhật Bản

Backend Developer (.Net,C#,SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Dynamic working environment
 • Full social insurance & extra

Automation Tester (C#, QA QC, Selenium)

Ho Chi Minh
 • 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • 24 - 27 paid leaves per year

.NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Thử thách với các kĩ thuật mới
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Thưởng giữa năm và cuối năm

Unity Engineer (C#) - Up to $2,000

Ho Chi Minh
 • Salary is up to $2,000
 • Review salaries every 6 months
 • Macbook for all staff

Backend Developer (.NET, C#, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary up to 1500$
 • Modern office located in D.1
 • Opportunity to train in Japan