112 c# jobs in Vietnam

 • Salary up to $3500
 • 13th month of salary
 • 100% salary on probation time
Ho Chi Minh
 • Salary up to $3500
 • 13th month of salary
 • 100% salary on probation time
Hot
Ho Chi Minh
1d
Hot
Ha Noi
Ho Chi Minh
1d
Hot
Da Nang
Ho Chi Minh
2d
 • Lương tháng thứ 13
 • 100% lương trong thời gian thử việc
 • Có cơ hội đi công tác tại Nhật Bản
Ho Chi Minh
 • Lương tháng thứ 13
 • 100% lương trong thời gian thử việc
 • Có cơ hội đi công tác tại Nhật Bản
Hot
Ho Chi Minh
3d
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động
Ha Noi
 • Mức lương rất hấp dẫn
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp
 • Môi trường trẻ & năng động
Hot
Ha Noi
3d
 • New technologies
 • Balanced work
 • Competitive Salary and bonus
Ho Chi Minh
 • New technologies
 • Balanced work
 • Competitive Salary and bonus
Hot
Ho Chi Minh
4d
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Ha Noi
 • Great international EU-US working environment
 • Microsoft leading technology
 • Work life balance - No OT - Aon Premium Heathcare
Hot
Ha Noi
4d
 • Attractive Net Salary Package
 • Project & Loyalty Bonus
 • English tuition fee support
Ho Chi Minh
 • Attractive Net Salary Package
 • Project & Loyalty Bonus
 • English tuition fee support
Hot
Ho Chi Minh
4d
 • MacBook Pro/Extra screens & Remote Work policy
 • Premium health insurance package for you, relative
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym/Fitness/English club
Ho Chi Minh
 • MacBook Pro/Extra screens & Remote Work policy
 • Premium health insurance package for you, relative
 • Company Trip 4-5*, Yoga, Gym/Fitness/English club
Hot
Ho Chi Minh
4d