168 c# jobs in Vietnam

Fullstack Dev (C#/JavaScript/Node.js)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

Full Stack Web Engineer (C#/.NET)

Ha Noi
 • Premium health care coverage
 • Flexible working time.
 • Team building activities

Backend Developer (C#, .NET, ASP.NET)

Ha Noi
 • Dẫn đầu thị trường
 • Cơ hội thử thách và phát triển
 • Môi trường làm việc năng động

7 Senior .NET (C#, OOP, ASP.NET) ~$1800

Ha Noi
 • Xét tăng lương 2 lần/ năm
 • Teambuilding 2 lần/ năm
 • Thường dự án, cuối năm hâp dẫn

.NET Developer (ASP.NET/ C#/ SQL Server)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus