208 c# jobs in Vietnam

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • International work environment
 • Training &personal development
 • 13th & 14th month salary

Backend Ruby/C#/PHP/NodeJS (Min $1000)

Ho Chi Minh
 • Performance review 2times/year
 • Education for engineers. 1on1
 • MacBook Pro & Dell monitor

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

Game Mobile Developer (C#, Unity)

Ha Noi
 • Lương, thưởng hấp dẫn
 • Đào tạo kỹ năng thường xuyên
 • Môi trường trẻ - sáng tạo