137 c# jobs in Vietnam for you

BrSE (C#/C++)- tiếng Nhật N3

Ha Noi
 • Team building sôi nổi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

C# (WPF) Developer (C++, .NET)

Ha Noi
 • Team building sôi nổi
 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Software Engineer (C#, C++)

Others

SharePoint Administration (C#)

Ho Chi Minh
 • Highly competitive salary
 • Monthly profit sharing program
 • High-growth career path

10 .NET Core (ReactJS, C#) 700 - 1500$

Ha Noi
Ho Chi Minh
 • Làm dự án lớn mảng Ngân hàng
 • Cơ hội nhận cổ phần Công ty
 • Carrier path rõ ràng

.NET/WEB back-end engineer (C#,SQL)

Ho Chi Minh

C# Developer ( .NET )

Ha Noi

05 .NET Developers (ASP.NET/C#) ~ $1700

Ha Noi
 • Working 5 days/week
 • Salary review: 2 times /year
 • 13th month & Performance bonus

Unity Games Dev (C#, JAVA)

Ha Noi

Mid/Senior .Net Developers (C#)

Ho Chi Minh

.NET Dev (ASP.NET, C#) - Up to $1300

Ho Chi Minh

03 Web Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi

Backend Dev (Java/TypeScript/C#/Python)

Ho Chi Minh
Ha Noi
 • Tập đoàn Công nghệ hàng đầu
 • Hưởng chính sách Tập Đoàn lớn
 • Xét tăng lương sau 3 - 6 tháng

Junior 5 .NET Developers (C#, ASP.Net)

Ho Chi Minh

Junior Full Stack Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

02 ASP.NET Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

Tuyển 10 Developers (C#, .NET, PHP)

Ha Noi

C# Back-end Developer (.NET, Database)

Ha Noi

04 Web Developers (C#, ASP.NET, SQL)

Ha Noi
Others

C#/.NET Developer (JavaScript, English)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

Allgrowlabo Co.,Ltd. Headline Photo
Allgrowlabo Co.,Ltd. Ho Chi Minh

Stand out from the crowd