175 c# jobs in Vietnam for you

.NET Developer (C#, MySQL)

Ha Noi
 • Lương net lên tới 1500$
 • Bonus nóngnếu tự apply
 • Hỗ trợ chỗ ở nviên ngoại tỉnh

5 .NET Developers (JavaScript, C#)

Ho Chi Minh

05 Senior .NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi

Senior .NET Developer (ReactJS/ C#)

Ho Chi Minh

Corebanking & Card (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior C# .NET Dev Who Loves New Tech

Ho Chi Minh
 • High salary
 • Very attractive overtime pay
 • Work with newest Technologies

Senior Automation QC (C#)

Ho Chi Minh
 • 13th & 14th Month Salary
 • Annual Overseas trip
 • 30 paid leave days per year

Web Developer (.Net, PHP, C#)

Ho Chi Minh

Senior.NET Dev(C#, ASP.NET)- Up to 1000$

Da Nang
Ha Noi

5 .NET Web Developer (C#) (1 - 2 years)

Ho Chi Minh
Get new c# jobs by email

15 Dev (Java, C#, PHP) - Upto 1500$

Ha Noi
 • Môi trường làm việc thân thiện
 • Mức lương hấp dẫn Up to 1500$
 • Cơ hội làm việc,đào tạo ở Nhật

05 .NET Devs - All Level (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Team with the best technology
 • Very challenging environment
 • Good salary higher than others

Software developers (C# / Java / C++)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary and Benefits
 • Amazing Product and Clients
 • Amazing team

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Senior Fullstack Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

03 Senior C# (Windows or Mobile)

Ho Chi Minh
 • Có cơ hội đi onsite ở Nhật Bản
 • Thưởng 2 lần/năm + Thưởng nóng
 • BH an toàn lao động (BH Nhật)

Full Stack Developers (.NET,C#, APS.NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Annual leaves up to 17 days
 • Chance to be trained in Europe

Junior C# .NET developer (Urgent)

Ho Chi Minh

.NET Developers (C#, ASP.NET)

Ha Noi
Ho Chi Minh

2 .NET Developer (ASP.NET, C#)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

FPT Software Headline Photo
FPT Software Ho Chi Minh

The leading provider of software outsourcing services in Vietnam