21 c language jobs in Vietnam

 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
Ho Chi Minh
 • Opportunities to travel abroad
 • International trainings
 • Attractive salary
Hot
Ho Chi Minh
1d
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Ha Noi
 • Lộ trình phát triển sự nghiệp đa chiều
 • Cơ hội đào tạo, công tác tại Nhật Bản, Singapore..
 • Mức lương hấp dẫn, chế độ thưởng dựa trên năng lực
Hot
Ha Noi
2d
 • Attractive Bonus
 • Overseas training opportunity
 • Insurance for Family members
Ho Chi Minh
 • Attractive Bonus
 • Overseas training opportunity
 • Insurance for Family members
Hot
Ho Chi Minh
3d
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Ho Chi Minh
 • 13th month salary & Competitive Bonus & 20 AL days
 • Financial Support, Health care, Well-being program
 • Extensive training programs
Hot
Ho Chi Minh
3d
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu
Ha Noi
 • Lương cao lên tới 2.000$,
 • Xét lương 2 lần / 1 năm
 • Đào tạo kỹ thuật chuyên sâu
Hot
Ha Noi
3d
 • Cơ hội sang UK training trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp với Enduser từ US/UK
Ha Noi
 • Cơ hội sang UK training trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp với Enduser từ US/UK
Hot
Ha Noi
4d
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
Ho Chi Minh
 • Training opportunity in Europe
 • Very attractive salary & bonus
 • 100% salary in probation
Ho Chi Minh
6d
 • Training tại US/ UK trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia từ US/ UK
Ha Noi
 • Training tại US/ UK trong 1,5 tháng
 • Rikkei care
 • Làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia từ US/ UK
Ha Noi
7d
 • 100% salary during probation, 13th salary
 • Premium insurance (includes probation time)
 • Technical, Soft skill, English Training courses
Ho Chi Minh
 • 100% salary during probation, 13th salary
 • Premium insurance (includes probation time)
 • Technical, Soft skill, English Training courses
Ho Chi Minh
18d
 • Unlimited leaves, Hybrid Model
 • Insurance for spouse/ children
 • Bonus twice/year, 13th salary
Ho Chi Minh
 • Unlimited leaves, Hybrid Model
 • Insurance for spouse/ children
 • Bonus twice/year, 13th salary
Ho Chi Minh
19d