47 AngularJS jobs in Vietnam for you

Web Dev (Python, Database, AngularJS)

Ha Noi
 • Lương thưởng hấp dẫn
 • Được đào tạo bởi chuyên gia
 • Tham gia hội thảo nước ngoài

Front-end Dev (JavaScript, AngularJS)

Ho Chi Minh

PHP Developer (Laravel + AngularJS)

Ha Noi

(Sr) Web Front-end Engineer (AngularJS)

Ho Chi Minh

Wed UI Developer (AngularJS, JavaScript)

Ha Noi

Fullstack Developer (NodeJS/AngularJS)

Ho Chi Minh

Javascript Developer (AngularJS)

Ho Chi Minh

Junior Front-end Dev (AngularJS, HTML5)

Ha Noi

Web Developer (AngularJS/NodeJS/Ruby)

Ho Chi Minh

Javascript Developer (AngularJS/ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive Package
 • Bonus base on performance
 • High promotional opportunities
Get new AngularJS jobs by email

Sr. Frontend-JS, AngularJS, HTML5

Ho Chi Minh

Sr. Front End Developer (AngularJS, CSS)

Ho Chi Minh

Fullstack Javascript (AngularJS, NodeJS)

Ha Noi

AngularJS Developer

Ho Chi Minh

06 JavaScript Developers - Up to 18M

Ha Noi
 • Liên tục cập nhật công nghệ
 • Cơ hội thăng tiến lên Leader
 • Văn phòng làm việc tiện nghi

Full Stack Engineer (up to $2000)

Ho Chi Minh

Senior Front-End Engineer(Joining Bonus)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Great working environment
 • Onsite opportunities in USA

【~$1500】NodeJS Developer

Ha Noi
Da Nang

Senior Front-end Developer (JavaScript)

Ho Chi Minh
 • Beautiful open work space
 • Competitive salary & benefits
 • Opportunity to work overseas

Senior Java Engineer (Joining Bonus)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Great working environment
 • Onsite opportunities in USA

Company Spotlight

Evolable Asia Headline Photo

EVOLABLE ASIA – To build the Top global Service for a better World

Ho Chi Minh