87 .net jobs in Ho Chi Minh for you

2 Full-stack Developer (.NET)

Ho Chi Minh

Mid/Senior Developer (.NET,C#,Winform)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary
 • Friendly & dynamic environment
 • Grow together with the company

.NET Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

Fullstack Developer (.Net, Angular, ERP)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, C#, JS, CSS)

Ho Chi Minh

.NET Developer (ASP.NET, VB.NET)

Ho Chi Minh

Senior Developer (.NET/C#/HTML/SQL)

Ho Chi Minh

Java Developer (.NET, PL/SQL)

Ho Chi Minh
 • Thưởng định kì, lễ, Tết
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Du lịch nghỉ mát

Jr/Sr .Net Developer(Xamarin,Mobile App)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, SQL, AngularJS)

Ho Chi Minh
 • Xét tăng lương 2 lần / 1 năm
 • Bonus chứng chỉ tiếng Nhật
 • Du lịch mỗi năm, team building

Fullstack Developer (C#, .NET)

Ho Chi Minh

.NET Developer (C#, ASP .NET), 2-4 yrs

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (MVC5, SQL) ~$1800

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#/ASP.NET/MVC)

Ho Chi Minh
 • Great career path
 • Performance bonus & Tet Bonus
 • Great work environment

Senior .NET Dev - Signing bonus upto 50M

Ho Chi Minh
Ha Noi

10 .NET Developers (C#, ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh
 • Oversea Training in US, Canada
 • Talented Retention Bonus
 • Extra Healthcare Insurance

.NET Developer (ASP. NET, C#)

Ho Chi Minh
 • +1 month sign-on bonus
 • Performance & Loyalty Bonus
 • Attractive Net Salary Package

Senior Backend Server-side (C#, .NET)

Ho Chi Minh

Fullstack Dev(.NET/Angular/SQL)

Ho Chi Minh

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Company Spotlight

Woowa Brothers Headline Photo
Woowa Brothers Ho Chi Minh

Woowa Brothers Viet Nam