85 .net jobs in Ho Chi Minh for you

20 C# .NET JavaScript Devs - Up to 1500$

Ho Chi Minh
 • Very attractive salary
 • American-Based Company
 • Premium health insurance.

.NET WinForm Developer (C#, SQL)

Ho Chi Minh
 • Lương cực kỳ cạnh tranh
 • Thưởng hàng năm& dự án hấp dẫn
 • Nghỉ mát trong và ngoài nước

Senior .NET Software Engineer (C#, SQL)

Ho Chi Minh

03 Sr .NET Developers

Ho Chi Minh

BackEnd Developer (C#, .NET Core)

Ho Chi Minh

Sr. Fullstack Developer (.NET, MVC, SQL)

Ho Chi Minh
 • International and dynamic Team
 • Attractive Salary and benefits
 • Incentives, 13th bonus & trip

Senior .NET Developer

Ho Chi Minh
 • 18 days of annual leave
 • Premium healthcare package
 • Travel chances to Switzerland

Product Leader (.NET, SQL) - Up to $1000

Ho Chi Minh

Senior .NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • Thử thách với các kỹ thuật mới
 • Học hỏi để trở thành quản lý
 • Văn phòng mới tháng 7/2020

Junior .NET Developers (C#, JavaScript)

Ho Chi Minh
Ho Chi Minh
 • Thử thách với các kỹ thuật mới
 • Học hỏi để trở thành quản lý
 • Văn phòng mới tháng 7/2020

.NET Dev (C#, .NET Core) | Sign-on Bonus

Ho Chi Minh

.Net Developer (ASP.NET, MVC)

Ho Chi Minh

Backend Engineer (ASP.NET, .NET, SQL)

Ho Chi Minh

Senior Backend Dev (C#, .NET, Azure)

Ho Chi Minh
 • Technology startup
 • Young talent team
 • High benefit

.NET Developer (C#/ASP.NET Core/SQL)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer (C#, MVC)

Ho Chi Minh

10 .NET Developer (ASP.NET, C#, VB.NET)

Ho Chi Minh

Technical Architect(NodeJS,ReactJS,.NET)

Ho Chi Minh
Da Nang

Senior .NET C# MVC Developer Up to $2500

Ho Chi Minh

Sr .NET Developer (Sitecore, Kentico)

Ho Chi Minh

Company Spotlight

National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Headline Photo
National Australia Bank in partnership with PYCOGROUP Ho Chi Minh

LOOKING FOR A PLACE TO MAKE YOUR MARK? LOOK NO FURTHER.