37 .net developer jobs in Ha Noi

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Enjoyable Team Environment
 • Engaging and Innovative Work
 • 13 month salary and bonus

.NET Developer (.NET/C#/ASP.NET)

Ha Noi
 • Thử việc 100% lương
 • BH Sức khoẻ cho cả người thân
 • Học Tiếng Anh miễn phí

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • AON Premium Healthcare
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

Backend Developer (.NET, MVC)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

Web Developer (ASP.NET, C#, .NET)

Ha Noi
 • Thưởng theo % dự án
 • Làm việc với công nghệ mới
 • Du lịch công ty/Team building