139 .net developer jobs in Vietnam for you

Mid/Sr Fullstack Dev (.NET, JavaScript)

Ho Chi Minh

[URGENT] .NET Developer

Ho Chi Minh

05 Back-end Developer (C#, .NET, SQL)

Ha Noi

5 Fullstack Developer (Java/Python/.NET)

Ho Chi Minh

3 Experience .NET Dev (C#, ASP.NET, MVC)

Ha Noi
 • 13th month salary &bonus
 • Half day-off for 8/3 & 20/10
 • 2 compensatory days off /month

Jr. Full-stack Developer (.NET, ReactJS)

Ho Chi Minh

Senior .NET Developer - Up to $2000

Ha Noi
 • A free “Hacking day” per month
 • Onsite opportunities in EU/US
 • Annual luxury vacation

Accounting Integration .NET Developer

Ho Chi Minh

Mid/Sr. Backend Developer (.NET, C#)

Ho Chi Minh

05 .NET Developer (C#)

Ho Chi Minh

Senior Developer .NET

Ha Noi

Backend Developer (C#,.NET,Java,Python)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary and Benefits
 • Amazing Clients
 • Product driven company

10 .NET Developer (C#, VB.NET, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Web Developer (C#,.Net core, JavaScript)

Ho Chi Minh
Da Nang
 • Cutting-edge cloud technology
 • Attractive benefits
 • We Care about People!

Mid/Senior .Net Developer – Microsoft C#

Ho Chi Minh
 • International environment
 • NET Salary - Year-end Bonus
 • 20 days Leave

05 .NET Developers (C#/ ASP.NET)

Ha Noi

Java Developer (.NET, PL/SQL)

Ho Chi Minh
 • Thưởng định kì, lễ, Tết
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Du lịch nghỉ mát

.NET Developer (ASP.NET, SQL) - Up 2000$

Ha Noi
 • Lương hấp dẫn cạnh tranh
 • Cơ hội thăng tiến cực cao
 • Đào tạo chuyên nghiệp

.NET Developer (ASP.NET, C#)

Ha Noi
 • Nghỉ mát hàng năm cùng gđinh
 • PT sp cho hàng triệu end user
 • Tăng lương 2 lần/năm + thưởng

03 .NET Developer (C#, ASP.NET) ~ $1,500

Ha Noi
 • Mức thu nhập hấp dẫn
 • Xét tăng lương thường xuyên
 • Đãi ngộ&chăm sóc sức khỏe tốt

Company Spotlight

ITviec Headline Photo
ITviec Ho Chi Minh

Ít nhưng mà chất