112 .net developer jobs in Vietnam

.Net Backend Dev (C#,MySQL)- Upto 1800$

Ha Noi
 • Dự án Fintech lớn & thách thức
 • Chính sách đãi ngộ cực hấp dẫn
 • Cơ hội thăng tiến & phát triển

Full Stack Developer (.NET, C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Flexible Working Hours
 • Training/ Onsite in Europe

.NET Developer (Onsite Singapore)

Ho Chi Minh
 • Bonus up to 15th month salary
 • 19 days of paid leave
 • Global premium insurance

Backend Developer (.Net,C#,SQL)

Ho Chi Minh
 • Attractive salary and benefits
 • Dynamic working environment
 • Full social insurance & extra

Sr Backend Dev (.NET, ASP.NET ) ~ 2000$

Ha Noi
 • Trở thành Key Member
 • Cơ hội nhận được Esop từ HĐQT
 • Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Backend Developer (.NET, C#, ReactJS)

Ho Chi Minh
 • Attractive Salary up to 1500$
 • Modern office located in D.1
 • Opportunity to train in Japan