77 .net developer jobs in Vietnam

.NET Developer (MVC, JavaScript)

Ha Noi
 • Mức lương thỏa thuận
 • Môi trường hiện đại, năng động
 • Các chính sách đãi ngộ tốt

Senior ASP .NET Developer(.NET/OPP)

Ho Chi Minh
 • Fun & exciting digital startup
 • Work with latest technology
 • Great autonomy of work

.NET Developer (C#, ASP.NET)

Ho Chi Minh
 • Full 13th month salary
 • Chance to be trained overseas
 • New and modern offices

Fresher/Junior/Mid .Net Developer

Ho Chi Minh
 • International Environment
 • Attractive (Net) salary
 • Onsite Trip for all levels

05 .NET Developer (C#, VB.NET) ~$1,200

Ha Noi
Da Nang
 • Salary up to $1200, PV online
 • Phúc lợi tốt, flexible time
 • Review tăng lương hàng năm