General information

Company type
Product
Company size
1-50 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Our key skills

A Message From Zamoers:

Why you'll love working here

  • Attractive Salary (+ 1Month Joining Bonus)
  • 13th & yearly performance bonus
  • Remote working & 18 days off
+3

Our People

Engineering Manager - Trần Do An

What's one favorite thing about your job?

Công việc của mình cần tìm hiểu rất nhiều, cảm giác bước ra khỏi "vùng an toàn" để tiếp cận những cái mới rất "áp phê".

What’s the #1 reason you chose ZAMO?

Tại ZAMO, mình được động viên, tạo điều kiện để phát triển các kỹ năng. Đặc biệt là "sân khấu" để thể hiện mình.

Location

Ho Chi Minh

373-375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh
Currently, ZAMO is not hiring for any positions.
Companies
ZAMO
Page views: 27,974