WBC Việt Nam

Nam Tu Liem, Ha Noi
Outsourcing
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
Write review

Overview about WBC Việt Nam

WBC Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center

WBC  Vietnam là công ty con có 100% vốn đầu tư từ công ty World Business Center. Trải qua 50 năm, World Business Center đã và đang hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan y tế, giáo dục, công cộng và các ngành công nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật đòi hỏi có tính chuyên môn cao tại Nhật.

Mục tiêu phát triển của công ty chúng tôi là hợp sức cùng với các công ty Việt Nam để phát triển offshore, cung cấp BSE làm việc lâu dài tại Nhật, và vận hành offshore cho các khách hàng của World Business Center.
Đảm nhiệm vai trò là 1 Offshore Delivery Center, chúng tôi tiếp nhận các dự án từ khách hàng của World Business Center và nỗ lực phát triển với số lượng đáng kể các hệ thống.

Với dịch vụ phát triển offshore mà chúng tôi đề ra thì BSE sẽ làm việc lâu dài tại nơi của khách hàng, thiết kế hệ thống với những kiến thức nghiệp vụ, qui tắc – qui trình phát triển thuần thục nhất nên sẽ giảm thiểu tối đa sai sót về yêu cầu – spec.

Mục tiêu Công ty

Phát triển offshore.

Cung cấp BSE làm việc lâu dài tại Nhật.

Vận hành offshore cho các khách hàng của World Business Center.

Why You'll Love Working HereLocation

Tầng 02, khối A, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1
Nam Tu Liem
Ha Noi

Total views: 1,667

Let your voice be heard.

Review WBC Việt Nam now
Write review