3.5
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.7
Training & learning
3.4
Management cares about me
2.8
Culture & fun
2.8
Office & workspace
3.2

Let your voice be heard.

Review VinID (A member of One Mount Group) now
Write a review

13 Employee Reviews

Môi trường tốt để cống hiến và làm việc

Recommend
March 2021

What I liked

Công ty có cấp trang thiết bị đi làm và bảo hiểm phúc lợi xã hội đầy đủ.
OT được trả lương đầy đủ và theo quy định của pháp luật khá là fair

Tạm được cho anh em muốn cày cuốc để nâng level

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Đãi ngộ tốt, tự chủ cao, học hỏi nhiều cho các bạn trẻ

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương thưởng ổn, văn hoá hơi khó

Doesn't recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Lương tốt, nhiều hoạt động thể thao, game, nhiều người bằng cấp khủng

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng chất lượng kém (ngoài cây xanh)

Doesn't recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

lương khá, nhưng còn nặng nề về quy trình

Doesn't recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

không như mong đợi

Doesn't recommend
April 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nhiều người giỏi

Recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc cực kì năng động, đãi ngộ tốt

Recommend
January 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.