BankPlus - Dịch vụ mobile banking.

Viettel Telecom là một tập đoàn lớn với nhiều thách thức và cơ hội. Làm việc ở đây bạn được trải nghiệm cảm giác đứng trên vai người khổng lồ để phát triển những sản phẩm cho nhiều triệu người dùng. BankPlus là một dịch vụ mobile banking mà Viettel hợp tác với 12 ngân hàng để sử dụng số điện thoại làm tài khoản. Hiện BankPlus có khoảng 1.2 triệu người dùng, trong đó khoảng 250.000 người đang sử dụng app trên cả 2 kênh iOS và Android.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

115 Núi Trúc, Ba Dinh, Ha Noi
115 Núi Trúc, Ba Dinh, Ha Noi

Total views: 1693

Let your voice be heard.

Review Viettel - BankPlus now