Transcosmos Technology Việt Nam Reviews

Ho Chi Minh, Da Nang
Product
51-150
Japan
Monday - Friday
No OT
Write review
3.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.4
Training & learning
3.4
Management cares about me
3.3
Culture & fun
3.4
Office & workspace
3.7

Let your voice be heard.

Review Transcosmos Technology Việt Nam now
Write review

31 Employee Reviews

Công ty Nhật nhưng rất tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

Moi trường làm việc khá tuyệt vời. Ở đây không những có môi trường tuyệt vời mà còn những phúc lợi khá xuất sắc , và các hoạt động thư giãn thường xuyên. Quả là 1 công ty có môi trường làm việc tốt.
Lương OT cao gấp rưỡi lương thường là thật sự muốn OT

Great office

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Có thể gắn bó lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty lập trình quả lí tồi nhất mà tôi từng biết

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ công ty

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc cởi mở

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Thích hợp cho ai không thích thay đổi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
February 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Ổn cho người mới, khó phát triển lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

" Môi trường tốt cho người mới ra trường"

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Let your voice be heard.

Review Transcosmos Technology Việt Nam now
Write review