Overall rating

3.2

23 reviews
5
13%
4
17%
3
48%
2
22%
1
0%

Recommend working here to a friend
Salary & benefits
Salary & benefits
2.8

Rating details

5
4%
4
22%
3
30%
2
39%
1
5%
Training & learning
Training & learning
3.0

Rating details

5
13%
4
13%
3
35%
2
35%
1
4%
Management cares about me
Management cares about me
3.1

Rating details

5
9%
4
22%
3
48%
2
13%
1
8%
Culture & fun
Culture & fun
3.4

Rating details

5
13%
4
26%
3
48%
2
13%
1
0%
Office & workspace
Office & workspace
3.3

Rating details

5
4%
4
35%
3
57%
2
0%
1
4%

Rating details

5
4%
4
22%
3
30%
2
39%
1
5%

Rating details

5
13%
4
13%
3
35%
2
35%
1
4%

Rating details

5
9%
4
22%
3
48%
2
13%
1
8%

Rating details

5
13%
4
26%
3
48%
2
13%
1
0%

Rating details

5
4%
4
35%
3
57%
2
0%
1
4%
Let your voice be heard.

23 employee reviews

April 2023

Lương ổn so với thị trường, môi trường tiếng anh

5

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  5

 • Management cares about me

  5

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  5

Recommend

What I liked:

- Mức lương khá cạnh tranh so với thị trường
- Giờ giấc linh hoạt, Hybrid
- Chế độ 100% thử việc
- Văn phòng đẹp, có PS5, game thùng để giải trí
- Có tráng miệng cho lunch
Hầu như rất ít OT, chỉ khi có những vấn đề xảy ra cần giải quyết gấp

July 2022

Công việc phù hợp cho người muốn ổn định. Lead track time khá kĩ

3

 • Salary & benefits

  4

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Sign in now to see all reviews.
July 2022

Môi trường tạm ổn, không quá áp lực

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2022

Môi trường không công bằng

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  2

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  3

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

August 2022

Tạm ổn, sau vài năm

2

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  1

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

July 2022

Nhân viên hoà đồng vui vẻ, sếp thì tùy team.

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  1

 • Culture & fun

  5

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

June 2022

Nhân viên hoà đồng

3

 • Salary & benefits

  3

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  4

 • Culture & fun

  3

 • Office & workspace

  3

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

May 2022

Môi trường thân thiện nhưng QC team thì không fair cho những ai muốn phát triển

3

 • Salary & benefits

  5

 • Training & learning

  3

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  2

 • Office & workspace

  4

Recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

February 2022

Công ty tàn tàn, khá ok cho người thích yên ổn nhưng trừ 1 team!

3

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  2

 • Office & workspace

  3

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

January 2022

Công ty cũng bình thường

2

 • Salary & benefits

  2

 • Training & learning

  2

 • Management cares about me

  3

 • Culture & fun

  4

 • Office & workspace

  4

Doesn't recommend

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Page views: 53,186