Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review The Rep. Office of STYL Solutions Pte. Ltd. In HCMC now
Write a review

1 Employee Review

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỹ luật nhưng cũng không quá

Recommend
January 2021

What I liked

Điều mình thích ở công ty là tác phong làm việc khá kỹ luật, môi trường làm việc trật tự. Cấp trên quan tâm nhân viên. Quy trình làm việc có document rõ ràng giúp mọi người dễ trao đổi với nhau.
Công ty này không có OT, nhưng trang web itviec này không cho disable Hài lòng/Không hài long là sao?