Trung tâm Teca Soft & Tech

Trung tâm Teca Soft & Tech thuộc Tổng Công Ty Tecapro, được Bộ Quốc Phòng thành lập với mục tiêu nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ CNTT, Công Nghệ Cao.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

  • Mức lương cạnh tranh sau khi làm việc chính thức, được đào tạo và phát triển chuyên môn lập trình
  • Chế độ chính sách, đãi ngộ tốt theo qui định pháp luật. Có xây dựng định hướng phát triển rõ ràng
  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, nhiều nhân viên trẻ. Có nhiều cơ hội phát triển cả nhân

Location

15 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi
15 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 5163

Ratings

2.4
Recommend working here to a friend

Feature Reviews