4.5 stars

Recommend working here to a friend

Ratings for specific areas

Salary & benefits 3.5
Training & learning 3.5
Management cares about me 4.0
Culture & fun 3.8
Office & workspace 4.3

Let your voice be heard.

Review Swag Soft now
Filter by

4 Employee Reviews

Môi trường làm việc tốt, có cơ hội phát triển, và nhiều dự án

Recommend
September 2019

What I liked

- Mọi người rất thân thiện, sếp rất nhiệt tình, quan tâm tới mọi người.
- Nhiều dự án để làm, học hỏi, và được mọi người giúp đỡ khi cần thiết.
- Văn phòng mới, đẹp, có chổ để xe.
- Mọi người được cấp macbook, và những thiết bị cần thiết để làm việc.
Không có OT, mọi người tự giác về thời gian dự án.

Môi trường tốt

Recommend
October 2019

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Start up tốt

Recommend
May 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.

Good team for everybody

Recommend
May 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.