Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review Sunbytes now

2 Employee Reviews

Môi trường làm việc ổn định

Recommend
December 2018

What I liked

Open-mind, giờ làm việc flexible từ 7am - 10pm, hoàn thành công việc mới là điều quan trọng. Đào tạo tốt, chú trọng việc đào tạo kỹ năng nhân viên để thích ứng với công việc, thái độ làm việc tốt thì kỹ năng sẽ được hoàn thiện tốt.
Chưa bao giờ phải OT, cũng không được mang việc về nhà hoặc ra ngoài cafe làm vì theo luật của châu Âu bảo vệ data khách hàng.

Sếp tốt, chế độ khá ổn, lương ổn

Recommend
July 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see this review.