Sorimachi Vietnam Headline Photo

Công ty 100% vốn đầu tư của Nhật

Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Nhật. Được thành lập vào tháng 10 năm 2006, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm máy tính, thiết kế bảo dưỡng Website và dịch vụ bảo trì hệ thống.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

Location

261 Nguyen Trong Tuyen, Phu Nhuan, Ho Chi Minh
261 Nguyen Trong Tuyen, Phu Nhuan, Ho Chi Minh

Total views: 1733

Let your voice be heard.

Review Sorimachi Vietnam now