SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certification company.

SGS là một tổ chức hàng đầu thế giới trong dịch vụ chứng nhận, giám định, thử nghiệm và kiểm định hàng hóa, dịch vụ. SGS Việt Nam là một thành viên của tập đoàn SGS và đã cung cấp các dịch vụ chất lượng tại Việt Nam từ năm 1989. Với trên 900 nhân viên làm việc tại 10 văn phòng và phòng thí nghiệm trên toàn Việt Nam chúng tôi cam kết hỗ trợ các dịch vụ chất lượng giúp cho khách hàng đạt được các tiêu chuẩn và những yêu cầu của luật lệ quốc tế.

Our Key Skills

Why You'll Love Working Here

  • Free accommodation at plant site
  • Company bus from living quarter to work
  • Free meal when working
  • High level medical insurance and other benefits
  • Two month bonus per year.

Location

Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi
Hoàng Quốc Việt, Cau Giay, Ha Noi

Total views: 1303

Let your voice be heard.

Review SGS now