SEN Platform tuyển dụng việc làm IT

Technology that helps every student learn effectively in their very own way.

SEN Technologies - nhà cung cấp giải pháp về công nghệ đào tạo hàng đầu của Mỹ và đang triển khai các dự án công nghệ đào tạo online cho 400,000 học viên và phụ huynh tại Mỹ và Việt Nam. Đội ngũ phát triển sản phẩm của SEN Techs đang tham gia vào các hoạt động xây dựng, triển khai dự án, làm việc với các chuyên gia kỹ thuật 20 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm cho các đối tác giáo dục hàng đầu của Mỹ

Các sản phẩm và giải pháp của SEN cung cấp:

 • LMS (Learning Management System)
 • Thư viện điện tử
 • Sàn giao dịch điện tử cho các sản phẩm giáo dục
 • Hệ thống giảng dạy trực tuyến online
 • Hệ thống thông tin liên lạc cho nhà trường và phụ huynh

Skill We Use

Jobs

SEN Platform has no open jobs. ITviec recommend these jobs from other companies.

Backend (Java,Python, MySQL) Up to$2000

Ha Noi

Java Dev (Spring,MySQL) - Up to 2000$

Ha Noi

Team Lead Big Data (Java/Scala, MySQL)

Ha Noi

Java Developer (MySQL, Spring framework)

Ha Noi
 • Daily Supply of Fruits & Drink
 • Company Trip 2 times/year
 • Premium healthcare insurance

Backend Dev (Java, Spring, MySQL, OOP)

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

 • 1 Chance to work with experts of 20 years experience
 • 2 Projects with US and global partners
 • 3 Entrepreneurship and innovation mindset

 • Thu nhập cạnh tranh
 • Được làm việc với các chuyên gia IT, đối tác nước ngoài và cơ hội làm dự án ở Mỹ
 • Tham gia các khoá đào tạo về khởi nghiệp sáng tạo
 • Môi trường làm việc thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi kinh doanh
 • Văn phòng làm việc ở Him Lam, Quận 7, TP.HCM

Location

158 đường D1, Him Lam, District 7, Ho Chi Minh
158 đường D1, Him Lam

Total views: 2,809

Let your voice be heard.

Review SEN Platform now