General information

Company type
Product
Company size
301-500 employees
Country
Vietnam
Working days
Monday - Saturday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Mức lương hấp dẫn
  • Review lương định kì
  • Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

Location

Ho Chi Minh

85 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tan Binh, Ho Chi Minh
Currently, SB&P JSC is not hiring for any positions.
Page views: 1,529