4.3
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.0
Training & learning
3.7
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.7

Let your voice be heard.

Review QUOINE now
Write a review

6 Employee Reviews

Nhân Viên Đều Được Nhận Macbook

Recommend
July 2020

What I liked

bãi đậu xe rộng, bãi đậu xe tự động, tòa nhà đẹp nhất Sài Gòn
Có đợt OT còn đc dẫn đi ăn tôm hùm, Tiền OT thì auto x2

Công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc năng động, văn phòng đẹp

Recommend
October 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

VP đẹp nhưng quá nhiều politics

Doesn't recommend
September 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty có văn phòng đẹp

Recommend
September 2018

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Chế độ công ty tốt, môi trường thân thiện.

Recommend
March 2017

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.