Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình

Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình (Pacific Technology) thành lập trên nền tảng là một công ty công nghệ thông tin, với sự tập hợp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và nhân viên trong ngành công nghệ thông tin lâu năm, đã có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực chuyên môn sẵn sàng hỗ trợ thông tin cho khách hàng.

Our Key Skills

Jobs

05 .NET Developer (C#, SQL, ASP.NET)

Ho Chi Minh

Location

41 Bàn Cờ, District 3, Ho Chi Minh
41 Bàn Cờ, District 3, Ho Chi Minh

Total views: 1406

Let your voice be heard.

Review Pacific Technology now