NEXLAB TECHNOLOGY Reviews

Ho Chi Minh
Product
1-50
Vietnam
Monday - Friday
No OT
4.8
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.0
Training & learning
4.8
Management cares about me
4.7
Culture & fun
4.5
Office & workspace
4.4

Let your voice be heard.

Review NEXLAB TECHNOLOGY now
Write a review

11 Employee Reviews

Môi trường thân thiện, năng động và phù hợp với các bạn trẻ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
February 2022

What I liked

Anh em thân thiện, hoà đồng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Môi trường thoải mái để phát triển bản thân, luôn cập nhật các công nghệ và giải pháp mới để học hỏi và ứng dụng.
Lấy hiệu quả của công việc lên ưu tiên hàng đầu.

OT có tham chiếu rõ ràng về cách tính. Các kế hoạch OT được chuẩn bị sớm để lấy sự đồng tình của nhân viên.

Môi trường tuyệt vời, sếp tâm lý, đồng nghiệp giỏi và thân thiện

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
September 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường trẻ trung, làm việc thoải mái, không quá nhiều áp lực

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
July 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Đồng nghiệp thân thiện, môi trường làm việc ngày 1 nâng cao

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mãi, tạo điều kiện cho nhân viên làm việc và học hỏi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc thoải mái, chuyên nghiệp

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty đáng để học hỏi và gắn bó lâu dài

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Trang bị đầy đủ, đồng nghiệp vui vẻ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nice working environment

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Amazing teamates

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
March 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.