Newwave Solutions tuyển dụng việc làm IT

A software solutions provider and software outsourcing company

NEWWAVE SOLUTIONS là công ty cung cấp giải pháp về công nghệ thông tin, phần mềm cho các đối tác trong và ngoài nước; Mục tiêu của chúng tôi là trở thành người đồng hành với sự phát triển của doanh nghiệp và đối tác. Tại NEWWAVE SOLUTIONS chúng tôi coi CON NGƯỜI là giá trị cốt lõi, chúng tôi mong muốn các thành viên được thể hiện tốt nhất năng lực và giá trị của bản thân.

Our Key Skills

MEAN stackMicroservices patternsModern Tech Stack for ASP.NET

Jobs

[HN] 02 Project Manager

Ha Noi

[HN] 10 Lập trình viên Java/Mobile/PHP

Ha Noi

Why You'll Love Working Here

  • 1 Tham gia các dự án đa dạng đối tượng khách hàng
  • 2 Tiếp cận các kiến thức mới và cập nhật
  • 3 Môi trường làm việc cởi mở, chính sách minh bạch

Location

Duong Dinh Nghe, Cau Giay, Ha Noi
Duong Dinh Nghe

Total views: 9,187

Overall Rating

3.6
Recommend working here to a friend

Top Reviews