NewIT Inc. tuyển dụng việc làm IT

NewIT Inc. (Pháp nhân tại Nhật)

Được thành lập 2018 bởi các thành viên người Việt sống và làm việc lâu dài ở Nhật. Công ty tập trung phát triển các lĩnh vực sau:

Phát triển ứng dụng, giải pháp cho mobile (iOS, Android)

Phát triển giải pháp cho đào tạo trực tuyến

Phát triển giải pháp liên quan đến matching(Kết nối giữa bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ)

Dịch vụ offshore nhằm cung cấp kỹ sư chất lượng cao cho các công ty phát triển dịch vụ

ENAI Tech( chi nhánh Hà Nội) được thành lập nhằm xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật cao đưa AI vào phát triển các solutions trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, kết nối (matching). Hiện công ty đang xây dựng dịch vụ cho các khách hàng Nhật Bản, ứng dụng AI trợ giúp việc dạy và học trực tuyến. Mục tiêu là trụ cột trong định hướng phát triển AI của toàn group.

NewIT Vietnam(chi nhánh Hồ Chí Minh) tập trung phát triển products và offshore cho thị trường Nhật.

Jobs

Mobile App Dev (iOS /Android/Kotlin)

Ha Noi

Web Developer (Laravel, ReactJS)

Ha Noi

Locations

755 Lũy Bán Bích - phường Hòa Thạch , Tan Phu, Ho Chi Minh
755 Lũy Bán Bích - phường Hòa Thạch

Total views: 371

Let your voice be heard.

Review NewIT Inc. now