General information

Company type
Outsourcing
Company size
1-50 employees
Country
Japan
Working days
Monday - Friday
Overtime policy
No OT

Company overview

Why you'll love working here

  • Bạn luôn được lắng nghe dù là điều nhỏ nhất
  • Cơ hội cùng tham gia xây dựng môi trường IT mơ ước
  • Thành viên quan trọng trong một công ty toàn cầu
+3

Location

Ho Chi Minh

77 Tân Thành- Phường Hoà Thạnh, Tan Phu, Ho Chi Minh

Ha Noi

78 Duy Tân, Cau Giay, Ha Noi

Da Nang

06 Trần Phú, Hai Chau, Da Nang
Page views: 4,091