Not enough reviews for statistic yet.

Let your voice be heard.

Review NetNam Corporation now
Filter by

1 Employee Review

Các anh chị đều rất tốt, thân thiện

Recommend
June 2017

What I liked

Sếp tốt, vui tính, thân thiện
Các anh chị trong team nhiệt tình giúp đỡ
Không OT