4.2
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
3.9
Training & learning
3.9
Management cares about me
4.0
Culture & fun
4.0
Office & workspace
4.1

Let your voice be heard.

Review Netcompany now
Write a review

40 Employee Reviews

Cách phỏng vấn hướng tới teamwork, môi trường quốc tế.

Recommend
July 2021

What I liked

Mình mới ra trường chưa có kinh nghiệm phỏng vấn nhiều. Nhưng mình thích việc công ty phỏng vấn bằng cách tạo sự tương tác giữa interviewer và mình. Mình nghĩ bản thân về kĩ thuật có thể còn sự thiếu sót mong là có thể bắt kịp workflow của team trong 2 tháng thử việc và được nhận chính thức.
Mình thấy review khi OT được tăng 1.5 lương. Mình mới được nhận nên sẽ đánh giá sau về điều này.

Good environment

Recommend
May 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công ty rất tốt cho các bạn mới ra trường muốn trải nghiệm môi trường outsource

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn phòng đẹp

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty IT chuyên nghiệp nhất Việt Nam

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Company vô cùng chuyên nghiệp

Recommend
September 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường tiếng Anh, Friday Bar liên tục

Recommend
July 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt, phúc lợi đầy đủ

Recommend
June 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tuyệt vời

Recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường quốc tế, văn hóa châu Âu

Recommend
March 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.