MOZIASOFT

MOZIASOFT chuyên phát triển các sản phẩm, phần mềm cho thị trường Nhật bản và Việt Nam.

Do hiện nay công ty đang tập trung làm các sản phẩm product & start up cho thị trường Việt Nam và Đông

Nam Á, nên các bạn sẽ có điều kiện phát triển các dự án trong môi trường start up năng động và flexible (

Công ty có chính sách hỗ trợ Remote Work & Core-time).

Bạn có cơ hội làm việc trực tiếp với CEO, qua đó có thể phát triển nhanh hơn các kỹ năng và trau dồi được

nhiều kinh nghiệm phát triển dự án, nghiên cứu công nghệ mới cho bản thân hơn.

Jobs

Frontend Web Dev (ReactJS)

Da Nang

Location

10 Lê Duy Đình, Thanh Khe, Da Nang
10 Lê Duy Đình

Total views: 79

Let your voice be heard.

Review MOZIASOFT now