mgm technology partners Vietnam Reviews

Da Nang, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
Germany
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review
4.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.3
Training & learning
4.3
Management cares about me
4.6
Culture & fun
4.7
Office & workspace
4.8

Let your voice be heard.

Review mgm technology partners Vietnam now
Write review

42 Employee Reviews

Mặc dù công ty không còn được như xưa nhưng mình vẫn yêu mến nơi đây

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2022

What I liked

- Đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng lẫn nhau. Cty Đức nên sếp trực tiếp đa số là người Đức và rất nice
- Công ty nhiều event, benefit
- Giờ giấc làm việc rất thoải mái, linh động
- Lương không phải cao nhưng cũng không thấp. Cty trả lương rất đúng hạn
- Công ty không phân role rõ ràng, dev có thể làm FE BE DevOpt tùy thích
Công ty không yêu cầu nhân viên OT và mình cũng không OT bao giờ

Review từ một người làm lâu năm ở mgm

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2023

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Công ty quá đã từ môi trường làm việc đến nhân viên, máy móc thiết bị

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
December 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty nhiều freshers

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
December 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Flat Organization, Sếp cởi mở

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường được tôn trọng và được học hỏi

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Good company overall, bad place to develop yourself as a DevOps Engineer

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Doesn't recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Công ty tốt cho mọi người

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc best

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.