Manabie International Pte Ltd Reviews

Ho Chi Minh, Ha Noi
Product
51-150
Singapore
Monday - Friday
No OT
4.6
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.3
Training & learning
4.9
Management cares about me
4.4
Culture & fun
4.7
Office & workspace
3.7

Let your voice be heard.

Review Manabie International Pte Ltd now
Write a review

7 Employee Reviews

đồng nghiệp supportive, văn hóa công ty ổn, văn phòng hơi chật

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

Mọi người trong team support nhau rất tốt, đồng nghiệp nhiều người rất giỏi nên tạo cảm giác muốn gắn bó lâu dài với công ty. Công ty trả lương khá cạnh tranh và xứng đáng với năng lực của nhân viên. Product của công ty lớn nên khi join vào học được rất nhiều.

Không có văn hóa OT, tuy nhiên nếu có thì trả xứng đáng với công sức và thường rất ít

Training kỹ, remote được, supportive, cần team building nhiều hơn

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Điều kiện làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường trẻ, thân thiện, nhiệt tình.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Văn hóa công ty rất tốt, mọi người chỉ dạy nhau nhiệt tình, vui vẻ

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
October 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

A great company to work as an Engineer

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2020

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.