Luxoft Vietnam Reviews

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
United States
Monday - Friday
Extra salary for OT
Write review
4.4
Recommend working here to a friend
Salary & benefits
4.0
Training & learning
4.1
Management cares about me
4.2
Culture & fun
4.1
Office & workspace
3.9

Let your voice be heard.

Review Luxoft Vietnam now
Write review

28 Employee Reviews

Công ty tốt để phát triển bản thân

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
June 2022

What I liked

Sếp và các leader thân thiện, có năng lực cao và hỗ trợ cấp dưới nhiệt tình và luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển. Đồng nghiệp tốt. Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt và rất thích hợp phát triển bản thân.
Sếp và các leader thân thiện, có năng lực cao và hỗ trợ cấp dưới nhiệt tình và luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển

Văn hóa tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
May 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

to see all reviews.

Môi trường làm việc rất tốt

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc tốt, thời gian thoải mái

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Proud Luxofter

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
April 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Best company to work. Good internal mobility Options

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
January 2022

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Excellent company to work

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Best company to work. Good internal mobility.

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Môi trường làm việc rất tốt, tuy hơi kén dự án

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
November 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.

Nơi cân bằng công việc và cuộc sống

 • Salary & benefits

 • Training & learning

 • Management cares about me

 • Culture & fun

 • Office & workspace

Recommend
August 2021

What I liked

The salary is really good, the manager always tries to increase my salary before I request. There are many training courses about soft skills, celebrated by the CEO, and self-training about technical.